BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ HÀ NỘI

  1. Combo #1 dịch vụ điều trị tại nhà Hà Nội
STT Tên dịch vụ Số lượng Giá (Vnđ) Ghi chú
1 Châm cứu 1 lần 50.000 Bảng giá có thể linh hoạt để phù hợp với hoàn cảnh bệnh nhân , tình trạng nặng nhẹ của bệnh .
2 Bấm huyệt 1 lần 120.000
3 Tác động cột sống 1 lần 80.000

 

  1. Combo #2 dịch vụ điều trị tại nhà Hà Nội
STT Tên dịch vụ Số lượng Giá (Vnđ) Ghi chú
1 Châm cứu 1 lần 80.000 Bảng giá có thể linh hoạt để phù hợp với hoàn cảnh bệnh nhân , tình trạng nặng nhẹ của bệnh .
2 Bấm huyệt 1 lần 120.000

 

 

  1. Combo #3 dịch vụ điều trị tại nhà Hà Nội
STT Tên dịch vụ Số lượng Giá (Vnđ) Ghi chú
1 Bấm huyệt 1 lần 120.000 Bảng giá có thể linh hoạt để phù hợp với hoàn cảnh bệnh nhân , tình trạng nặng nhẹ của bệnh .
2 Tác động cột sống 1 lần 80.000

 

  1. Combo #4 dịch vụ chữa bệnh tại nhà Hà Nội
STT Tên dịch vụ Số lượng Giá (Vnđ) Ghi chú
1 Châm cứu 1 lần 100.000 Bảng giá có thể linh hoạt để phù hợp với hoàn cảnh bệnh nhân , tình trạng nặng nhẹ của bệnh .
2 Tác động cột sống 1 lần 100.000

 

  1. Bảng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe
STT Tên dịch vụ Số lượng Giá (Vnđ) Ghi chú
1 Xoa bóp Bấm huyệt 1 vùng 1 lần 150.000 -250.000 Bảng giá có thể linh hoạt để phù hợp với hoàn cảnh bệnh nhân , tình trạng nặng nhẹ của bệnh .
2 Xoa bóp bấm huyệt toàn thân ( 2 vùng ) 1 lần 200.000- 300.00

 

  1. Bảng giá dịch vụ khi dùng đơn lẻ( sử dụng 1 dịch vụ / lần ) .
STT Tên dịch vụ Số lượng Giá ( Vnđ) Ghi chú
1 Bấm huyệt 1 lần 150.000 – 300.000 Bảng giá có thể linh hoạt phù hợp với điều kiện của bệnh nhân , tình trạng nặng nhẹ của bệnh tật . Nếu sử dụng kết hợp nhiều dịch vụ sẽ được giảm giá.
2 Châm cứu 1 lần 150.000 – 300.000
3 Tác động cột sống 1 lần 150.000 – 300.000
4 Phục hồi chức năng 1 lần 200.000- 300.000
5 Cấy chỉ 1 lần 300.000 – 500.000
6 Xoa bóp bấm huyệt chăm sóc sức khỏe 1 lần 200.000 – 300.000
7 Thuốc đông y 1 thang 60.000-150.000
8 Thủy châm Vitamin 3B 1 lần 50.000
9 Cứu ngải 1 lần 20.000

 

Để liên hệ sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng gọi Hotline ☎  0899.989.115– 084.86.88.222 để được tư vấn 24/7 hoặc xem thêm phần liên hệ .

☎  0899.989.115– 084.86.88.222

Bác sĩ Phạm Thảnh

084.86.88.222

Bác sĩ Thiên Minh

08.999.89.115

Bác sĩ Minh Anh

0969.628.115

Bác sĩ Lê Bình

0941.858.696

Bác sĩ Nguyễn Hùng

0903.28.21.52

Bác sĩ Phạm Minh

0941.696.858